Malum 4+4+4 yıllık toplam 12 yıl zorunlu eğitimle ilgili pek çok soru işareti dolanıp duruyor. Kimsenin net cevaplar alamadığı haftalar geçti ve eğitim sisteminde yeni bir dönem başladı. Okula başlama yaşını hesaplamadan tutun da sonrasında ne olacağına dair pek çok soru işareti belirdi.

Z’nin okulundan tanidiğim diğer bir kurucu veli arkadaşımın geçenlerde yolladığı kitapçığı Babaolmak.com’a koyayım ki ilgilenenler indirsinler sorularının cevapları var mı, bu cevaplarla tatmin oluyorlar mı baksınlar dedim. (Sağol Şansal) Aşağıda da kitapçığın özetinden kısa bir alıntı var:

Bu kapsamda öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sistemimizde yeni bir yapılanmaya
gidilmiştir.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde
düzenlenmesidir.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Sonucu Getirilen Yenilikleri; öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına ve kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak üzere, merak edilen hususlar “12 Yıl Zorunlu Eğitim, Sorular – Cevaplar” başlığı altında toplanmıştır.

“12 Yıl Zorunlu Eğitim, Sorular – Cevaplar” kitapçığını download etmek için BURAYA tıklayabilirsiniz.